50 Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 1 Subtema 1 - Fauziah Rachmawati | Pendidik dan Penulis

Breaking

Iklan

Sabtu, 19 September 2020

50 Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 1 Subtema 1

Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 1 Subtema 1


50 Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 1 Subtema 1

Tema: Organ Gerak Hewan dan Manusia

 

Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi Soal Tematik 

Kelas 5 Tema 1 Subtema 1

Tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia

Subtema 1 Organ Gerak Hewan

· PKN 10 nomor

· Bahasa Indonesia 10 nomor

· IPA 10 nomor

· IPS 10 nomor

· SBdP 10 nomor

Semoga bermanfaat


Penilaian Harian PKn

 

1.     Sikap di bawah ini yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila adalah...

a.     Menolong teman yang terjatuh

b.    tidak berkelahi dengan teman

c.     Tertib dalam melaksanakan ibadah

d.    bergotong royong membersihkan rumah

 

2.    HIdup hemat merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila sila ke..

a.     5

b.    2

c.     3

d.    4

 

3.    Sikap yang sesuai dengan sila keempat di sekolah yaitu..

a.     Membantu teman yang kesusahan

b.    Melaksanakan gotong royong

c.     melaksanakan musyawarah pemilihan ketua kelas

d.    melaksanakan musyawarah pemilihan kepala desa

 

4.    Anak-anak pasti sudah melihat berita musibah banjir bandang di daerah Luwu Utara, Sulawesi. Tindakan yang sebaiknya kalian lakukan adalah..

a.    menyimak berita banjir bandang di televisi

b.     mendengarkan cerita para korban banjir bandang

c.     menceritakan banjir itu kepada orang lain

d. memberikan bantuan sesuai kemampuan


5.    Perilaku yang sesuai dengan lambang Pancasila di atas adalah...

a.     tidak bergaya hidup mewah

b.    memberi kesempatan ke teman utuk melaksanakan ibadahnya

c.     rela berkorban demi kepentingan bangsa

d.    menjenguk teman yang sakit

 

6.    Kamu ingin menyampaikan pendapat saat musyawarah. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah..

a.     mengepalkan tangan

b.    meluapkan emosi

c.     tidak memaksakan pendapat kepada orang lain

d.    menyela pembicaraan orang lain

 

7. Perbuatan di atas termasuk dalam dalah satu pengamalan Pancasila yang berbunyi...

 

a.Persatuan Indonesia

b.Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

c.Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

d.Ketuhanan Yang MashaAllah Esa

 

1.     Mahda belajar tarian dari daerah lain. Mahda sangat menghargai budaya daerah lain, meskipun ia sangat bangga dengan budaya daerahnya. Tindakan Mahda mencerminkan pengamalan Pancasila sila 

a.     1

b.    2

c.     3

d.    4

 

2.    Pendapat Wai dalam musyawarah tidak diambil sebagai hasil keputusan bersama. Tindalan Wai sebagai bentuk pengamalan sila keempat Pancasila adalah...

a.     meminta ketua musyawarah meninjau ulang hasil keputusan musyawarah

b.     menerima keputusan musyawarah dan melaksanakan secara tanggung jawab

c.     Meninggalkan tempat musyawarah tanpa izin terlebih dahulu

d.    Tidak mau melaksanakan hasil keputusan musyawarah bersama

 

3.    Berikut ini yang mencerminkan sikap toleransi antar umat beragama adalah...

a.     menjalankan semua ajaran agama yang ada di Indonesia

b.    mengikuti kegiatan ibadah umat agama lain

c.     tidak mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah

d.    memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain

 

Penilaian Harian Bahasa Indonesia

 1.   Bacalah paragraf di bawah ini dengan cermat!

Pergerakan Hewan Melata

       Ular termasuk salah satu contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat . Ular perlu mengerutkan badan dan perutnya untuk bergerak. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air.

Ide pokok paragraf tersebut adalah ....

a.  kemampuan otot perut ular

b.  ular termasuk salah satu contoh hewan melata

c.   ular salah satu hewan melata

d.  fungsi otot perut


 2.  Bacalah paragraf di bawah ini!

       Kupu - kupu adalah hewan yang lucu. Banyak orang yang menyukai kupu - kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian . Kupu - kupu terbang dan hinggap pada bunga. Kupu - kupu memiliki badan kecil, tetapi sayapnya lebar.

 

Pada paragraf di atas yang bukan merupakan kalimat pengembang adalah 

a.Kupu - kupu memiliki badan kecil, tetapi sayapnya lebar

b.Kupu - kupu terbang dan hinggap pada bunga

c.Banyak orang yang menyukai kupu - kupu.

d.Kupu - kupu adalah hewan yang lucu


 3.  Bacalah paragraf berikut dengan cermat!

          Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan.

Ide pokok pada paragraf di atas adalah ...

a.Tubuh merupakan hewan lunak

b.Siput memiliki pertahanan diri yang baik

c.Siput dapat mempertahankan diri dari serangan predator

d.Siput memiliki lendir

 4.  Siswa kelas 5 diberi tugas untuk mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ide pokok yang harus dikembangkan adalah : Organ gerak makhluk hidup memiliki banyak fungsi. 

Berdasarkan ide pokok tersebut, isi paragraf yang tidak sesuai dengan ide pokok di atas adalah…

a.Sedangkan otot sebagai alat gerak aktif berfungsi untuk menggerakkan tulang

b.salah satu cara menjaga organ gerak adalah dengan sikap tubuh yang baik

c.Organ gerak juga berfungsi untuk berpindah tempat

d.Misalnya tulang sebagai alat gerak pasif berfungsi untuk membentuk tubuh


 5.  Ide pokok atau gagasan pokok sebuah paragraf biasanya terdapat pada ...

    a.seluruh paragraph

    b.kalimat utama

   c.kalimat tambahan 

    d.kalimat pengembang


 6.  Jika pada suatu paragraf, kalimat utamanya terletak di awal. Maka disebut paragraph

   a.  .inti

   b.  induktif

   c.   deduktif

   d.  campuran

 

  7.  Pada sebuah paragraf, kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Paragraf tersebut disebut dengan  paragraf ...

   a. induktif

   b. gabungan

    c.deduktif

   d.campuran

 

  8.  Pada jenis paragraf campuran, letak kalimat utama terdapat pada ...

   a.awal dan akhir paragraph

   b.awal paragraph

   c.akhir paragraph

   d.tengah paragraf

 

9. Bacalah paragraf berikut ini!

1) Bali adalah nama pulau sekaligus nama provinsi di Indonesia. 2) PUlau tersebut terletak diantara pulau Lombok dan Jawa. 3) Bali memiliki pemandangan yang eksotik dan mendapat julukan Pulau Dewata. 4) Oleh karena itu Pulau Dewata menjadi salah satu tempat wisata terbaik di Indonesia bahkan di dunia.

Ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat...

a.2

b.4

c.3

d.1

 

10. Bacalah paragraf berikut ini!

1) Bali adalah nama pulau sekaligus nama provinsi di Indonesia. 2) PUlau tersebut terletak diantara pulau Lombok dan Jawa. 3) Bali memiliki pemandangan yang eksotik dan mendapat julukan Pulau Dewata. 4) Pulau Dewata merupakan salah satu tempat wisata terbaik di Indonesia bahkan di dunia.

yang bukan merupakan isi dari paragraf di atas adalah...

a.Pulau Bali disebut Pulau Dewata

b.Pulau Bali terletak di  antara Pulau Jawa dan Sumatera

c.Pemandangan di Pulau Bali sangat eksotik

d.Pulau Bai adalah salah satu tempat wisata terbaik di Indonesia

 

 Penilaian Harian IPA

    1.        Kerjasama antara alat gerak pasif dan alat gerak aktif akan membentuk

a.tulang

b.sistem gerak

c.alat gerak

d.otot

 

     2.      Berikut ini adalah beberapa fungsi alat gerak pada hewan, kecuali... 

       a.mengunyah makanan

       b.memegang

       c.memanjat

      d.berenang

 

    3.      Perhatikan beberapa contoh hewan berikut:

1.        cacing

2.      capung

3.      kalajengking 3

4.      nyamuk

Hewan yang bergerak menggunakan sayap ditunjukan dengan angka..

a.2 dan 3

b.2 dan 4

c.1 dan 2

d.1 dan 34. Hewan pada gambar di atas memiliki alat gerak , yaitu...

a.sayap

b.kaki perut

c.sirip

d.kaki kepala

 

     5.        Berikut ini yang merupakan salah satu contoh hewan avertebrata , adalah ..

a.ubur- ubur

b.burung

c.kuda

d.kelinci

 

     6.      Berikut ini adalah pasangan nama hewan dengan alat geraknya yang tidak tepat, yaitu...

     a.kadal - kaki ; cacing - otot perut ; burung – sayap

     b.ular - perut ;  cumi cumi - tentakel;  siput – kaki

     c.kelinci - kaki ;  ikan - sirip ; dan burung – sayap

     d.siput - kaki perut ;  kupu - sayap ;  ikan – sirip

 

7.   7.      Berikut ini adalah pernyataan yang paling benar tentang pengertian alat gerak aktif, adalah ...

     a.alat gerak aktif adalah tulang

      b.alat gerak aktif tidak dapat bergerak sendiri

c.alat gerak aktif  digerakkan oleh tulang

d.alat gerak aktif dapat bergerak dan menggerakkan tulang

 


 4   8.     Pada hewan di atas, bagian yang dominan digunakan untuk melakukan gerakan adalah ...

a.otot perut

b.otot-otot tubuh

c.sepasang kaki belakang

d.sepasang kaki depan


9. Berikut ini adalah pasangan yang paling tepat antara nama hewan , alat gerak dan fungsinya adalah ...

a.siput - tentakel - untuk berjalan

b.ikan - sirip- untuk melata

c.burung - sayap - untuk terbang

d.kelinci - kaki – merayap

 

    10.    Hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan tentakel adalah ...

     a.belalang

      b.cumi –cumi

     c.cacing

     d.siput

 

Penilaian Harian IPS

 1.     Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua yaitu

a. Asia dan Amerika

b. Autralia dan Amerika

c. Asia dan Australia

d. Asia dan Eropa

 2.    Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra  yaitu... 

a.Samudra Indonesia dan Samudra HIndia

b.Samudra HIndia dan Samudra Pasifik

c.Samudra Hindia dan Laut CIna Selatan

d.Samudra Pasifik dan Lau Cina Selatan

 

3.    Indonesia berbatasan dengan beberapa negara. DI bawah ini yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah 

a.Malaysia, Singapura, dan Papua Nugini

b.Papua Nugini, Amerika, dan Malaysia

c.Singapura, Papua Nugini, dan Amerika

d.Jepang, Malaysia, dan Singapura

      4.    Indonesia memiliki beberapa pulau besar. DI bawah ini yang bukan termasuk pulau besar adalah

a.Sumatera

b.Jawa

c.Madura

d.Kalimantan

    5.    Indonesia memiliki beberapa pulau besar. DI bawah ini yang bukan termasuk pulau besar adalah

a.Sumatera

b.Jawa

c.Madura

d.Kalimantan

   

     6.    Indonesia memiliki 2 musim, diantaranya adalah

a.Musim Penghujan dan Musim Kemarau

b.Musim Penghujan dan Musim gugur

c.Musim Penghujan dan Musim Semi

d.Musim gugur dan musim semi

 

     7.    Berikut ini adalah pernyataan yang paling benar tentang perbandingan luas daratan dari lautan wilayah Indonesia, adalah…

    a.     wilayah lautan lebih daripada daratan

    b.     luas daratan sama dengan luas lautan

    c.     lautan lebih sempit daripada daratan

    d.    wilayah daratan lebih uas daripada lautan8. Salah satu pengaruh letak geografis Indonesia adalah memiliki keragaman flora dan fauna.Salah satu fauna khas dari pulau di atas adalah..

a.    Cendrawasih 

b.    Komodo 

c.    Harimau 

d.   orang utan

 

     9. Indonesia memiliki pulau besar dan pulau kecil. Di bawah ini manakah yang termasuk pulau kecil di Indonesia..

a.    a. 

b.     b.

     c.

    d.

        
     10. Indonesia memiliki aneka flora yang indah. DI bawah ini yang bukan termasuk jenis flora dari Indonesia adalah..
    
     a. 

    b. 

    c. 

    d. 


Video Soal dan Pembahasan Kelas 5 Tema 1 Subtema 1


Video Organ Gerak HewanSoal dan Pembahasan Ide Pokok, Kalimat Utama, dan Kalimat PengembangSoal dan Pembahasan Organ Gerak Hewan


Soal Kelas 5 SD

1.    Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 1 Subtema 1

2.   Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 1 Subtema 2

3.   Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 1 Subtema 3

4.   Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 2 Subtema 1

5.   Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 2 Subtema 2

6.   Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 2 Subtema 3

7.   Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 3 Subtema 1

8.   Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 3 Subtema 2

9.   Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 3 Subtema 3

10.Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 4 Subtema 1

11. Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 4 Subtema 2

12. Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 4 Subtema 3

13. Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 5 Subtema 1

14. Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 5 Subtema 2

15. Soal Tematik Kelas 5 SD Tema 5 Subtema 3Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih telah berkunjung di blog saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen ya